klizista

R.br. OBJEKAT Dužina
1. Sanacija klizišta lokalnog puta za manastir Naupare  
2. Sanacija klizišta  na delu puta L-6 u naseljenom mestu Jasikovica  
3. Sanacija klizišta Karići na lokalnom putu Milentija - Kriva Reka  
4. Sanacija klizišta u Koznici  

Proizvodnja asfalta

Sve vrste asflatnih masa od krečnjačkog i eruptivnog drobljenog agregata.

Proizvodnja ivičnjaka

Dimenzije ivičnjaka: 12/18/80, 18/24/80, 20/24/80, 12/18/40, 18/24/40, 20/24/40,

Proizvodnja betona

Proizvodnja betona po markama za sva zainteresovana treća lica.