most

R.br. OBJEKAT Dužina
1. Izgradnja mosta na putu  R-221 u Ribaru- 2 mosta  
2. Izgradnja mosta na R-225 na Goču  
3. Izgradnja mosta na obilaznici oko Kruševca u Čitluku  
4. Izgradnja mostova na R-223 prema Jastrebcu-3  mosta  
5. Most preko reke Pepeljuše na R 119  

Proizvodnja asfalta

Sve vrste asflatnih masa od krečnjačkog i eruptivnog drobljenog agregata.

Proizvodnja ivičnjaka

Dimenzije ivičnjaka: 12/18/80, 18/24/80, 20/24/80, 12/18/40, 18/24/40, 20/24/40,

Proizvodnja betona

Proizvodnja betona po markama za sva zainteresovana treća lica.